Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

NTFR

32 Rechterlijke Uitspraken

32 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::2001.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

Vacature

Meer vacatures | Plaats vacature

Datum uitspraak: 1-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Deze uitspraak wordt gepubliceerd op verzoek. De rechtbank had de uitspraak niet voor publicatie geselecteerd. Om die reden is er geen samenvatting.
Datum uitspraak: 28-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting. Nultarief De activiteiten van belanghebbende bestaan uit de im- en export van hoofdzakelijk nieuwe auto’s. Van 2004 tot 2007 heeft zij nieuwe auto’s verkocht aan een...
Datum uitspraak: 15-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OB - aftrek voorbelasting adviesdiensten in kader van projectontwikkeling waarbij het project uiteindelijk geen doorgang vindt, maar in plaats daarvan een vrijgestelde levering van grond...
Datum uitspraak: 6-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Buitenlandse ondernemer heeft aan een Nederlandse ondernemer facturen uitgegeven met vermelding van Nederlandse omzetbelasting. Gelet op de inhoud van de facturen en artikel 37 Wet OB is...
Datum uitspraak: 5-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

VPB - als niet vaststaat dat sprake is van een tegenprestatie zijn bemiddelingskosten niet aftrekbaar, tenzij eiseres aannemelijk maakt dat sprake is van kosten die zijn gemaakt met het...
Datum uitspraak: 8-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende is degene die het in de Wet op de kansspelbelasting omschreven belastbare feit -het exploiteren van een kansspelautomaat- heeft verricht. Subject en object van heffing...
Datum uitspraak: 15-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting: geen vrijstelling voor (para)medische diensten Paranormale therapeut met voltooide opleiding aan het Johan Borgman College te Amsterdam maakt niet aannemelijk dat zijn...
Datum uitspraak: 27-6-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Recht op kinderbijslag staat aftrek van uitgaven voor levensonderhoud kinderen van eiseres' nicht op voorhand in de weg.
Datum uitspraak: 20-9-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Zie ook LJN BE0081 . Eisers hebben geen belang bij de door hen in beroep ingenomen standpunten, welke niet tot een voor hen gunstiger resultaat kunnen leiden. Beroep ongegrond.
Datum uitspraak: 20-9-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Zie ook LJN BE0085 . Nu een aanslag van nihil is vastgesteld en de rechter in belastingzaken de aanslag niet kan verhogen, heeft eiser geen belang bij de door hem in beroep ingenomen...

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature