Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

NTFR

32 Rechterlijke Uitspraken

32 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::2001.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 1-4-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Deze uitspraak wordt gepubliceerd op verzoek. De rechtbank had de uitspraak niet voor publicatie geselecteerd. Om die reden is er geen samenvatting.
Datum uitspraak: 28-12-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting. Nultarief De activiteiten van belanghebbende bestaan uit de im- en export van hoofdzakelijk nieuwe auto’s. Van 2004 tot 2007 heeft zij nieuwe auto’s verkocht aan een...
Datum uitspraak: 15-12-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

OB - aftrek voorbelasting adviesdiensten in kader van projectontwikkeling waarbij het project uiteindelijk geen doorgang vindt, maar in plaats daarvan een vrijgestelde levering van grond...
Datum uitspraak: 6-4-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Buitenlandse ondernemer heeft aan een Nederlandse ondernemer facturen uitgegeven met vermelding van Nederlandse omzetbelasting. Gelet op de inhoud van de facturen en artikel 37 Wet OB is...
Datum uitspraak: 5-3-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

VPB - als niet vaststaat dat sprake is van een tegenprestatie zijn bemiddelingskosten niet aftrekbaar, tenzij eiseres aannemelijk maakt dat sprake is van kosten die zijn gemaakt met het...
Datum uitspraak: 8-12-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Belanghebbende is degene die het in de Wet op de kansspelbelasting omschreven belastbare feit -het exploiteren van een kansspelautomaat- heeft verricht. Subject en object van heffing...
Datum uitspraak: 15-2-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting: geen vrijstelling voor (para)medische diensten Paranormale therapeut met voltooide opleiding aan het Johan Borgman College te Amsterdam maakt niet aannemelijk dat zijn...
Datum uitspraak: 27-6-2008
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Recht op kinderbijslag staat aftrek van uitgaven voor levensonderhoud kinderen van eiseres' nicht op voorhand in de weg.
Datum uitspraak: 20-9-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Zie ook LJN BE0081 . Eisers hebben geen belang bij de door hen in beroep ingenomen standpunten, welke niet tot een voor hen gunstiger resultaat kunnen leiden. Beroep ongegrond.
Datum uitspraak: 20-9-2006
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Zie ook LJN BE0085 . Nu een aanslag van nihil is vastgesteld en de rechter in belastingzaken de aanslag niet kan verhogen, heeft eiser geen belang bij de door hem in beroep ingenomen...