Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

NTFR

12 Rechterlijke Uitspraken

12 rechterlijke uitspraken gevonden op het trefwoord datum::1996.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 17-12-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Rechtbank wijst verzoek om immateriële schadevergoeding in KB Lux-zaak af. De rechtbank is van oordeel dat sprake is van bijzondere omstandigheden als genoemd in het arrest van de Hoge...
Datum uitspraak: 19-2-2013
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

afwijzing machtiging uithuisplaatsing nu broer deel heeft uitgemaakt van incidenten doch deze broer niet langer meer thuis woont.
Datum uitspraak: 6-10-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Vennootschapsbelasting 1 van een cluster van 12 Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat bij het vaststellen van de aanslag en/of het doen van uitspraak op bezwaar enig algemeen...
Datum uitspraak: 13-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Eiser is kentekenhouder van een auto. Op 17 oktober 2005 heeft een huisgenoot van eiser de auto meegenomen. Op genoemde datum om omstreeks 00:12 uur is door een agent van de Regiopolitie...
Datum uitspraak: 25-9-2007
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

VPB. Eiseres, een stichting, organiseert jaarlijks een bokbierfestival. In geschil is of de stichting subjectief belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. De rechtbank...
Datum uitspraak: 7-9-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De extra tuingrond bij een woning heeft een andere eigenaar, namelijk de kinderen van belanghebbende. In visueel opzicht is er sprake van één geheel. Voor de waardebepaling heeft de...
Datum uitspraak: 3-1-2011
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Geen aftrek dubbele belasting voor binnenschipper (eenmanszaak). Registratie schip, inschrijving, appartementhuur, bevrachter, adviseurs, boekhouding en financier in Duitsland....
Datum uitspraak: 3-8-2012
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Deze uitspraak wordt gepubliceerd op verzoek. De rechtbank had de uitspraak niet voor publicatie geselecteerd. Om die reden is er geen samenvatting.
Datum uitspraak: 31-3-2010
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Rekeningenproject. Verweerder maakt onvoldoende aannemelijk dat eiser houder is van de op de microfiche vermelde KB-Luxrekening.
Datum uitspraak: 6-11-2009
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

De Belgische belastingdienst is in het bezit gekomen van gegevens van bankrekeningen van de KB Lux en heeft fotokopieën van microfiches die deze gegevens bevatten, gezonden naar de...