Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ6428
LJN BZ6428, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12/00324

Inhoudsindicatie:

Uitgaven levensonderhoud van vrouw met drie kinderen jonger dan 30 jaar niet aftrekbaar. Nu de kinderen bij hun moeder in Suriname wonen, kunnen die kinderen niet worden aangemerkt als pleegkinderen van belanghebbende.

Resultaat uit overige werkzaamheden, naast dienstbetrekking, geen bron van inkomen, omdat niet is voldaan aan de voorwaarde dat objectief is te verwachten dat het voordeel redelijkerwijs kan worden behaald.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug